dnes je 6.2.2023

Input:

Vzor s výkladem - Žádost o prodloužení lhůty dle § 36 DŘ

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.3
Vzor s výkladem – Žádost o prodloužení lhůty dle § 36 DŘ

Ing. Zdeněk Morávek

Související právní předpis: 280/2009 Sb.

Ing. Zdeněk Morávek

Zahradní 5179

430 04 Chomutov

DIČ CZ12345678

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Územní pracoviště v Chomutově

Bachmačská 1161

430 01 Chomutov

Chomutov 12. 2. 2015

Žádost o prodloužení lhůty (§ 36 daňového řádu)

Dne 5. 2. 2015 jsem obdržel výzvu správce daně č. j. 234532/2015, kterou mě v souladu s § 89 daňového řádu správce daně vyzývá k odstranění pochybností ohledně mého daňového přiznání k DPH za období 12/2014. Konkrétně se jedná o odstranění pochybností ohledně koeficientu pro výpočet poměrné části odpočtu daně na řádku č. 52, který podle názoru správce daně neodpovídá údajům za celý rok 2014. K odstranění pochybností správce daně stanovil lhůtu 15 dní. Vzhledem k tomu, že účetní, která mi zpracovává tyto údaje a připravuje podklady pro daňová přiznání k DPH, je na zahraniční dovolené, žádám o prodloužení lhůty o dalších 8 dní, aby bylo možné v součinnosti s ní uvedené pochybnosti odstranit, případně opravit uváděné údaje.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

…………………………………

Ing. Zdeněk Morávek

Výklad:

Problematika prodloužení lhůty je upravena v § 36 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jak vyplývá z § 36 odst. 1 daňového řádu, správce daně může prodloužit jím stanovenou lhůtu na základě žádosti osoby zúčastněné na správě daní, pokud tak mělo být ze závažného důvodu, resp. pokud žádost tento závažný důvod obsahuje. Druhou podmínkou je, že žádost o prodloužení lhůty je podána před jejím uplynutím.

Za stejných podmínek lze prodloužit i lhůtu zákonnou, pokud to daňový řád umožňuje.

Pokud nejde o zákonnou lhůtu, první žádosti o prodloužení lhůty správce daně vyhoví a lhůtu prodlouží alespoň o dobu, která v den podání žádosti ještě zbývá ze lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno, ledaže by bylo žádáno o lhůtu kratší, v tom případě by byl žádostí vázán. Jinak ale platí, že v těchto případech prodlouží

Nahrávám...
Nahrávám...