dnes je 12.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Vzdání se dědictví § 1490 NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.4
Vzor s výkladem – Vzdání se dědictví § 1490 NOZ

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Smluvní strany:

Bedřich Novák

narozen 1. 10. 1960

bytem Čechova 10, Praha 1

(dále jako "dědic č. 1")

a

Simona Nováková

narozená 1. 10. 1960

bytem Čechova 10, Praha 1

(dále jako "dědic č. 2")

("dědic č. 1" a "dědic č. 2" dále také společně jako "smluvní strany")

uzavřeli v souladu s ustanovením § 1490 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o vzdání se dědictví

(dále jen "smlouva"):

1. Já, níže podepsaná Simona Nováková, narozená dne 1. 10. 1960, bytem Čechova 10, Praha 1, jakožto dědic č. 2 se tímto vzdávám svého dědictví v řízení o pozůstalosti po svém otci Albertu Novákovi, narozeném dne 1. 2. 1935, bytem Čechova 10, Praha 1, zemřelém dne 5. 1. 2015, (dále jako "zůstavitel"), ve prospěch svého bratra Bedřicha Nováka, narozeného dne 1. 10. 1960, bytem Čechova 10, Praha 1.

2. Dědic č. 2 prohlašuje, že byl v řízení o pozůstalosti dne 1. 2. 1015 poučen o dědickém právu a dědictví neodmítl. Vzhledem k tomu, že je dědic č. 2 nepominutelným dědicem zůstavitele, je srozuměn s tím, se tímto vzdává také svého práva na povinný díl, a to i s účinností pro všechny své potomky.

3. Dědic č. 1 prohlašuje, že se vzdáním se dědictví dědice č. 2 souhlasí.

4. Dědic č. 2 prohlašuje, že

Nahrávám...
Nahrávám...