dnes je 5.7.2020

Input:

Vzor s výkladem - Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady - odvolání jednatele a volba nového dle § 12 odst. 1 a § 190 odst. 2 ZOK

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.3
Vzor s výkladem - Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady – odvolání jednatele a volba nového dle § 12 odst. 1 a § 190 odst. 2 ZOK

Mgr. Pavla Krejčí

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

Společník

Beta, a. s.

IČ: 12345321

se sídlem Postupná 1832, Praha 5, PSČ 150 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 7654,

jakožto jediný společník společnosti

Alfa, s.r.o.

IČ 54332001

se sídlem Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 87653

zastoupené jednatelem Tomášem Hruškou (dále jako „společnost”),

rozhodl tímto při výkonu působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, následovně:

1. Jediný společník společnosti tímto odvolává jednatele společnosti Davida Horníka, nar. 12. 2. 1965, bytem Moskevská 12, Praha 8, PSČ 180 00. David Horník je odvolán ke dni 28. 2. 2015.