dnes je 6.10.2022

Input:

Vzor s výkladem - Pozvánka na valnou hromadu s.r.o. - schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku dle § 161 ZOK a § 181 ZOK

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.1
Vzor s výkladem - Pozvánka na valnou hromadu s.r.o. - schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku dle § 161 ZOK a § 181 ZOK

Mgr. Pavla Krejčí

Pozvánka na valnou hromadu společnosti ABC, s.r.o.

se sídlem Šikmá 1171/4, Praha 10, PSČ 110 00, IČ 8796543,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 7865

Jednatel společnosti ABC, s.r.o., svolává valnou hromadu na den

17. května 2015 v 17 hodin.

Valná hromada se koná v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele

3. Zpráva o hospodářských výsledcích v roce 2014 a schválení roční účetní závěrky za rok 2014

4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2014

5. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2014

6. Závěr

Přílohy:

  • - vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2014,
  • - návrh na rozdělení zisku za rok 2014.

Prezentace společníků bude od 16.45 hodin Společník, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn ustanovit si zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže plnou mocí.

V Praze dne 2. 5. 2014

…………………………………..……….

ABC, s.r.o

Josef Novák

jednatel

______________________________________________________________________________________

Výklad:

Valná hromada se svolává písemnou pozvánku doručenou všem společníkům alespoň patnáct dní před termínem konání zasedání valné hromady, neurčí-li společenská smlouva jinak. Společenská smlouva může tedy určit jiný termín pro svolání valné hromady i jiný způsob

Nahrávám...
Nahrávám...