dnes je 5.7.2020

Input:

Vzor s výkladem - Oznámení o odstoupení jednatele z funkce podle § 59 odst. 5 ZOK

20.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.4
Vzor s výkladem – Oznámení o odstoupení jednatele z funkce podle § 59 odst. 5 ZOK

Mgr. Pavla Krejčí

Ivan Josefík

Roškotova 990

190 00 Praha 9

GALL, s. r. o.

Kozíkova 15/2003

158 00 Praha 5

Určeno valné hromadě společnosti

V Praze dne 30. 4. 2016

Oznámení o odstoupení z funkce jednatele společnosti

Já níže podepsaný Ivan Josefík, r. č. 470712/012, tímto oznamuji, že v souladu s § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), odstupuji z funkce jednatele společnosti GALL, s. r. o., IČO 12356955, se sídlem Kozíkova 15/2003, Praha 5, PSČ 158 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23564 (dále jen „společnost“), kterou vykonávám od 1. 1. 2014. Protože společenská smlouva společnosti ani moje smlouva o výkonu funkce neurčují jinou dobu pro ukončení výkonu funkce jednatele, skončí moje funkce v souladu