dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor - Prohlášení vkladatele o vnesení nemovité věci

15.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.3
Vzor – Prohlášení vkladatele o vnesení nemovité věci

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Prohlášení vkladatele o vnesení nemovité věci
ve smyslu ustanovení § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“)

Já, níže podepsaný

Jaromír Krčmář

nar. 5. května 1961

bytem Kotorská 1591/5, Praha 4, PSČ 140 00,

jsem se v souladu se společenskou smlouvou č. N 184/2014, NZ 153/2014, o založení společnosti Autodoprava Krčmář & syn, s. r. o., sepsanou dne 5. února 2021 ve formě notářského zápisu JUDr. Tomáše Úžasného, notáře se sídlem v Praze, zavázal vnést do společnosti níže uvedený pozemek coby předmět nepeněžitého vkladu za účelem nabytí účasti ve společnosti. Ve smyslu ustanovení § 19 ZOK tímto

prohlašuji,

že do nově založené společnosti Autodoprava Krčmář & syn, s. r. o., se sídlem Spolupráce 62/10, Praha 4, PSČ 140 00, vnáším coby svůj nepeněžitý vklad následující nemovitou věc včetně všech jejích součástí a příslušenství, jejímž jsem