dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor E: Smlouva o dílo na úklid kanceláří

26.1.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E: Smlouva o dílo na úklid kanceláří

Stáhnout vzor

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Společnost: ................................................................................., s.r.o.

 1. Sídlo: ...............................................................................

 2. IČ: ..................................................................................

 3. DIČ: ................................................................................

 4. Bankovní spojení: .............................................................

 5. Číslo účtu: ........................................................................

 6. Jednající: ........................................................................, jednatelem společnosti
  (dále jen "zhotovitel“)

a

Společnost: ................................................................................., s.r.o.

 1. Sídlo: ...............................................................................

 2. IČ: ..................................................................................

 3. DIČ: ................................................................................

 4. Bankovní spojení: .............................................................

 5. Číslo účtu: ........................................................................

 6. Jednající: ........................................................................, jednatelem společnosti
  (dále jen "objednatel“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ObchZ), tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele úklid kanceláří objednatele na adrese .........................., ............ patro o celkové výměře ........... m2 s příslušenstvím a balkonem. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

II.
Povinnosti zhotovitele

 1. Zhotovitel je povinen provádět pro objednatele dílo osobně nebo prostřednictvím svých rodinných příslušníků na základě pokynů objednatele, a to v tomto rozsahu:

  • vyprazdňování a čištění košů na odpadky .......... 2x týdně,

  • vyprazdňování a čištění popelníků ..................... podle potřeby,

  • utírání prachu ze všech dosažitelných a volně přístupných ploch
   nábytku nebo jiného zařízení, otírání povrchu stolů, urovnání
   nábytku ........................................................... 2 x týdně
   ...................................................................... (z toho 1x na vlhko),

  • mopování podlah – dlažba a plovoucí podlaha .... 2x týdně,

  • mytí a leštění umyvadel a vod. baterií, mytí a desinfekce WC mís ... 2 x týdně,

  • mytí a dezinfekce dřezu v kuchyni, mytí sporáku ... 2x týdně,

  • čištění dveří kolem klik, odstraňování případných dalších nečistot ... 2x týdně,

  • čištění zrcadel a skel na stolech ............................ 2x týdně,

  • luxování koberců ................................................. 2x týdně,

  • čištění vstupní rohože .......................................... 2x týdně,

  • ošetření kancelářského nábytku – Pronto krém ...... 1x měsíčně,

  • vlhké stírání parapetů pod a mezi okny ................. 1x týdně,

  • mytí a dezinfekce keramických obkladů v koupelně ... 1x měsíčně,

  • luxování čalouněného nábytku, čištění kožené sedací soupravy ... 1x měsíčně,

  • vlhké stírání topných těles .................................... 1x měsíčně,

  • mytí a leštění dveří včetně zárubní ........................ čtvrtletně,

  • mytí oken včetně rámů ........................................ pololetně,

  • čištění koberců extrakčním strojem ....................... pololetně,

  • čištění čalouněného nábytku extrakčním strojem .... pololetně,

  • čištění cedulí u

Nahrávám...
Nahrávám...