Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

15.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1
Vzor – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

JUDr. Michal Zeman

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
uzavřená dle ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi:

panem jméno / firma …………………..

narozeným / IČO: …………………..

DIČ: …………………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………….., oddíl ………………….., vložce …………………..
trvale bytem / se sídlem:  …………………..

email: …………………..

telefonní číslo: …………………..

číslo bankovního účtu: …………………..

na straně jedné

(dále také „pronajímatel”)

a

panem jméno / firma …………………..

narozeným / IČO: …………………..

DIČ: …………………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………….., oddíl …………………..,

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Vzory smluv | Právo plus
Nějvětší on-line knihovna v ČR
E-mailové noviny každé 2 týdny
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  mediprofi@mediprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • téměř 10 000 dokumentů z oblasti zdravotnictví.
  • více než 1 000 vzorů smluv
  • Každý měsíc desítky nových a aktualizovaných článků reagujících na legislativní změny.
  • Právní předpisy v aktuálním znění s vyznačenými změnami.
  • Garance aktuálnosti a správnosti.
  • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.