dnes je 29.3.2023

Input:

Případy, kdy není dříve vyslovené přání pro poskytovatele závazné

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2
Případy, kdy není dříve vyslovené přání pro poskytovatele závazné

JUDr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Zákon o zdravotních službách taxativně vyjmenovává případy, kdy lékař dříve vyslovené přání nemusí, nebo dokonce nesmí respektovat.

Medicínský pokrok

Zdravotník nemusí respektovat odmítnutí určité zdravotní služby, pokud v době následující po vyslovení přání došlo v medicíně k takovému vývoji, že je možné důvodně předpokládat, že by pacient při znalosti tohoto vývoje vyslovil souhlas s jejím poskytnutím.

Takové vyhodnocení klade na lékaře vysoké nároky, neboť v praxi, zvláště v časové tísni při poskytování neodkladné péče, může být velmi náročné posoudit, jestli v konkrétní době podpisu dříve vysloveného přání byla pacientovi nyní aplikovatelná léčebná metoda známa a jestli by byl býval při její znalosti vyslovil souhlas. V ideálním případě by východiska pacientova rozhodnutí včetně výčtu zdravotních služeb připadajících v danou dobu v úvahu měla být obsažena v poučení lékaře, které předcházelo vyslovení přání a které je jeho součástí, ovšem posouzení, zda lze důvodně předpokládat, že by pacient při znalosti nových metod vyslovil souhlas s poskytnutím zdravotní služby, bude vždy vysoce subjektivní.

Nesprávné vyhodnocení a tedy neposkytnutí zdravotní služby, přestože její odmítnutí již nebylo potřeba respektovat, by přitom mohlo být posouzeno i jako neposkytnutí pomoci.

Rozhodnutí, proč lékař nerespektoval dříve vyslovené přání pacienta, a zdůvodnění takového postupu je třeba zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta.

Doba uplynulá od vyslovení přání

Zákon o zdravotních službách v podobě, ve které v roce 2012 vstoupil v účinnost, omezoval délku platnosti dříve vysloveného přání na 5 let, přičemž po uplynutí této doby jej zdravotník již nemohl respektovat. Toto omezení však bylo zrušeno Ústavním soudem ČR, neboť smysl dříve vyslovených

Nahrávám...
Nahrávám...