dnes je 9.5.2021

Input:

Příloha 1: Zvětšení lymfatických uzlin

29.5.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16.5.0.1
Příloha 1: Zvětšení lymfatických uzlin

Tabulka 1: Přehled příčin lymfadenopatie

Infekce
• Virové: infekční mononukleóza, (EBV), cytomegalovirus, infekční hepatitidy, postvakcinační lymfadenitidy, adenovirózy, herpes zoster, infekce HIV (AIDS), HTLV-1.
• Bakteriální: stafylokokové, streptokokové infekce, tuburkulóza, atypické mykobakteriózy, primární a sekundární syfilis.
• Chlamydiové: lymfogranuloma venereum.
• Protozoální: toxoplazmóza.
• Mykotické: histoplazmóza, toxoplazmóza.
• Parazitární: filariasis.
Autoimunní onemocnění pojivových tkání
• Revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, dermatomyositis, smíšená choroba pojiva, Sjögrenův syndrom
Hepersenzitivní reakce (iatrogenní)
• Sérová nemoc.
• Léková hypersenzitivita: defenylhydantoin, karbamazepin, primidon, zlato, alopurinol, indomethacin, sulfonamidy, peniciliny, gentamycin, griseofulvin, halotan, fenylbutazon, acylpyrin, erytromycin, tetracykliny, sulfasalazin, antitymocytární globulin, zlato, BCG, metyldopa a levodopa.
• Reakce na implantovaný silikon
• Vakcinace
• Graf versus host disease u transplantovaných pacinetů
Atypické lymfoproliferativní choroby, (potenciálně maligní)
• Angiofolikulární hyperplazie lymfatických uzlin (Castlemanova choroba)
• Wegenerova granulomatóza
Granulomatózní choroby
• Tuberkulóza, kryptokokóza, silikóza, beryllióza, nemoc z kočičího škrábnutí
Vzácné příčiny lymfadenopatie
• Inflamatorní pseudotumor lymfatické uzliny,
• Histiocytární nekrotizující lymfadenitis (Kikuchi´s lymfadenitis)
• Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatii (Rosai Dorfman disease)
• Vaskulární transformace sinusů
• Progresivní transformace germinálních center
Různé benigní příčiny lymfadenopatie
Hypertyreóza, sarkoidóza, dermatopatická lymfadenopatie, mukokutánní uzlinový syndrom (Kawasaki disease), thesaurismózy (Gaucherova choroba), Whippleova nemoc, hypertriglyceridemie a extramedulární hemopoeza.
Maligní příčiny lymfadenopatie
Maligní lymfomy, chronické i akutní leukémie, systémová mastocytóza, metastázy karcinomů a sarkomů.

Tabulka 2: Regionální diferenciální diagnóza lymfadenopatie

Krční lymfadenopatie
Infekce: faryngitis, infekce zubů, otitis media a externa, infekční mononukleóza, toxoplazmóza, cytomegalová infekce, hepatitida, adenoviróza, rubeola:
Maligní choroby: Maligní lymfomy, dlaždicový karcinom hlavy a krku
Jiné: Kikuchiho choroba, Rosai-Dorfmanova choroba.
Supraklavikulární a prelaryngeální lymfadenopatie
Virchowova uzlina supraklavikulární uzlina: abdominální nebo hrudní maligní choroba.
Delfianova prelaryngeální uzlina: thyreoidní nebo laryngeální choroba.
Infekce: mykobakterióza, aktinomykóza.
Maligní choroby: lymfomy, karcinom prsu.
Axillární lymfadenopatie
Nahrávám...
Nahrávám...