dnes je 20.6.2024

Input:

Převod vlastnictví po ukončení smlouvy o finančním leasingu

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.9.5
Převod vlastnictví po ukončení smlouvy o finančním leasingu

Ing. Ivan Macháček

Při ukončení smlouvy o finančním leasingu mohou nastat následující případy převodu vlastnického práva předmětu finančního leasingu na uživatele:

a) bezúplatný převod

Při bezúplatném převodu vlastnického práva předmětu finančního leasingu nový vlastník (uživatel) zařadí hmotný majetek do svého majetku v reprodukční pořizovací ceně – pro poplatníky, kteří vedou účetnictví, to vyplývá z § 25 odst. 1 písm. l) ZoÚ a pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci, ze znění § 7b odst. 3 ZDP s odkazem na § 29 odst. 1 písm. d) ZDP. Přitom podle ustanovení § 27 písm. a) ZDP je bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním leasingu vyloučen z odpisování, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší částku 80 000 Kč.

b) prodej za sjednanou kupní cenu

Nabývá-li uživatel po ukončení finančního leasingu předmět finančního leasingu za

Nahrávám...
Nahrávám...