dnes je 19.7.2024

Input:

Paušální výdaje na dopravu v případě vozidla pořízeného v rámci finančního leasingu

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.9.7
Paušální výdaje na dopravu v případě vozidla pořízeného v rámci finančního leasingu

Ing. Ivan Macháček

Uplatněním paušálních výdajů na dopravu se zabývá ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP. Jak vyplývá ze znění tohoto ustanovení zákona, paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejvýše za tři vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo silniční motorová vozidla v nájmu. Dle znění § 21d odst. 3 ZDP se na finanční leasing nevztahují ustanovení ZDP o nájmu. Z výše uvedeného vyplývá, že paušální výdaje na dopravu lze dle znění § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP uplatnit pouze u vlastních silničních motorových vozidel a u vozidel v nájmu (tedy např. v rámci operativního leasingu). Paušální výdaj na dopravu u vozidel pořízených v rámci finančního leasingu v průběhu trvání leasingové smlouvy však uplatnit nelze.

Lhůta pro stanovení daně dle daňového řádu

Z ustanovení § 148 DŘ vyplývá obecný závěr, že daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení (řádného daňového přiznání), nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k:

  • podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně,

  • oznámení rozhodnutí o stanovení daně,

Nahrávám...
Nahrávám...