dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 28/2005 SbNU, sv.36, K právu na obhajobuKe zpětvzetí odvolání osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 28

IV. ÚS 188/04

K právu na obhajobu
Ke zpětvzetí odvolání osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům

Skutečná realizace práva na obhajobu ústavně zakotveného v čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je jednou z klíčových podmínek spravedlivosti trestního řízení; tomuto právu musí být dán průchod ve všech fázích trestního řízení a bez ohledu na to, zda je uplatňuje osoba prvotrestaná či recidivista (jímž stěžovatel nepochybně jest), a bez ohledu na to, zda svědčí osobě s intelektuálními a dalšími duševními schopnostmi průměrnými či nadprůměrnými, nebo naopak osobě, u níž jsou tyto schopnosti sníženy. Ba právě při jejich snížení musí být obhajovací práva posílena, neboť jen touto posilou lze dosáhnout toho, že se trestně stíhané osobě schopné jen omezeně chápat smysl trestního řízení dostane srovnatelně spravedlivého procesu v porovnání s osobami, které žádným deficitem duševních schopností netrpí.

Je vyloučeno, aby soud eliminoval právo na obhajobu akceptací procesních kroků, k nimž osoba, která je učinila, nemá pro své nedostatečně vyvinuté mentální schopnosti způsobilost, a to dokonce i kdyby její způsobilost k právním úkonům nebyla autoritativním výrokem soudu, tedy orgánu veřejné moci, omezena, či (jako v posuzovaném případě) zcela vyloučena.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Michaely Židlické a soudců JUDr. Miloslava Výborného a JUDr. Elišky Wagnerové - ze dne 14. února 2005 sp. zn. IV. ÚS 188/04 ve věci ústavní stížnosti F. K. proti usnesení předsedy senátu Krajského soudu v Brně z 13. 4. 2004 sp. zn. 4 To 582/2003, že bere na vědomí zpětvzetí stěžovatelova odvolání, a proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově z 21. 1. 2003 sp. zn. 2 T 119/2001, jímž byl stěžovatel uznán vinným trestnými činy omezování osobní svobody, krádeže a pokusem trestného činu krádeže, za což byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody se zařazením do věznice s ostrahou.

Výrok

I. Postupem Krajského soudu v Brně, který předcházel vydání usnesení ze dne 13. 4. 2004 sp. zn. 4 To 582/2003, byla porušena práva stěžovatele na obhajobu a na spravedlivý proces zaručená čl. 36 odst. 1, čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 4. 2004 sp. zn. 4 To 582/2003 se zrušuje.

II. V části, v níž je ústavní stížností žádáno zrušení rozsudku Okresního soudu v Prostějově ze dne 21. 1. 2003 č. j. 2 T 119/2001-141, se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 11. 6. 2004 domáhal se stěžovatel kasace rozhodnutí obecných soudů shora uvedených. Stěžovatel v ústavní stížnosti nejprve stručně zrekapituloval výsledek řízení před soudem prvního stupně, avšak ve vztahu k tomuto řízení vzdor návrhu na zrušení rozsudku, jímž bylo završeno, žádnou argumentaci podporující kasační návrh nepředložil. Jádrem námitek stěžovatele je tvrzení o protiústavnosti postupu Krajského soudu v Brně, který

Nahrávám...
Nahrávám...