dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 26/2005 SbNU, sv.36, K hodnocení důkazů obecnými soudyK podmínkám zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 26

IV. ÚS 463/04

K hodnocení důkazů obecnými soudy
K podmínkám zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

Otázka hodnocení důkazů obecnými soudy je sférou, do níž Ústavnímu soudu přísluší zasahovat pouze ve výjimečných případech, zejména tehdy, pokud jsou skutková zjištění v extrémním rozporu s učiněnými právními závěry nebo pokud je rozhodnutí soudu vystavěné na takovém hodnocení důkazů zjevně nespravedlivé. Taková situace pak rovněž zakládá porušení práva na spravedlivý proces garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Základní práva působí toliko ve vztahu mezi stěžovatelkou a veřejnou mocí; jinými slovy, to jsou obecné soudy, které jsou podle Ústavy České republiky povinovány poskytovat ochranu právům i základním právům jednotlivce.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Michaely Židlické a soudců JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Miloslava Výborného - ze dne 3. února 2005 sp. zn. IV. ÚS 463/04 ve věci ústavní stížnosti D. B. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 21. 9. 2004 sp. zn. 24 Co 357/2004, jímž byl potvrzen rozsudek okresního soudu, kterým okresní soud vyhověl žalobě Č. k. p. (v řízení o ústavní stížnosti vedlejší účastník) proti stěžovatelce o zaplacení peněžité částky jako náhrady poloviny pojistného plnění vyplaceného poškozenému.

Výrok

I. Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2004 č. j. 24 Co 357/2004-57 bylo porušeno základní právo stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2004 č. j. 24 Co 357/2004-57 se ruší.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností podanou dne 27. 12. 2004 a doručenou Ústavnímu soudu dne 29. 12. 2004 se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí obecného soudu.

Jak stěžovatelka v ústavní stížnosti uvedla, podal vedlejší účastník dne 27. 3. 2003 u Okresního soudu v Kladně proti stěžovatelce návrh na vydání platebního rozkazu (žalobu) o zaplacení částky 18 000 Kč s příslušenstvím. Podstatou žalobního tvrzení byla skutečnost, že stěžovatelka je odpovědná za škodu, kterou způsobila při řízení motorového vozidla VW Vento, jehož provozovatelem byl pan J. K. Stěžovatelka totiž dne 14. 10. 1999 zavinila dopravní nehodu, při níž bylo poškozeno vozidlo zn. Škoda Felicia, které bylo majetkem pana S. F. Vedlejší účastník, resp. Č. p., a. s., vyplatil poškozenému S. F. částku 37 779 Kč jako pojistné plnění. Proti stěžovatelce pak výše uvedenou žalobou uplatnil právo na náhradu poloviny částky vyplacené poškozenému s odůvodněním, že stěžovatelka porušila povinnost ohlásit nehodu dopravní policii.

Jak stěžovatelka uvedla, založila svou obranu proti žalobním tvrzením na skutečnosti, že nikdy nevyužila právo podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „vyhláška“), aby za ni vedlejší účastník

Nahrávám...
Nahrávám...