dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 193/2005 SbNU, sv.39, K právu být slyšen soudem při rozhodování o prodloužení vazby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 39, nález č. 193

II. ÚS 405/05

K právu být slyšen soudem při rozhodování o prodloužení vazby

Pokud stěžovatelka nebyla soudem slyšena předtím, než bylo rozhodnuto o její stížnosti proti rozhodnutí o prodloužení vazby, bylo porušeno její základní právo definované v čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod i čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 5. října 2005 sp. zn. II. ÚS 405/05 ve věci ústavní stížnosti P. N. T. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. května 2005 sp. zn. Nt 6533/2005, kterým byla zamítnuta její stížnost proti usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, jímž byla ponechána i nadále ve vazbě.

Výrok

I. Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 9. 5. 2005 sp. n. Nt 6533/2005 porušil ústavně zaručená práva stěžovatelky zakotvená v čl. 8 odst. 2 a 5 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svoboda v čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností podanou 14. července 2005 se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 5. května 2005 (správně však ze dne 9. května 2005) sp. zn. Nt 6533/2005, kterým byla zamítnuta její stížnost proti usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 18. 4. 2005 sp. zn. 1 Zt 101/2005, kterým byla podle § 67 písm. a) trestního řádu (dále jen „tr. ř.“) ponechána i nadále ve vazbě. Podle stěžovatelky jím byla porušena její základní práva podle čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

Stěžovatelka konkrétně namítá, že napadené usnesení je paušální a neodůvodněné, bylo jím rozhodnuto o deseti obviněných, a to bez jejího slyšení.

Obvodní soud pro Prahu 4 ve vyjádření k ústavní stížnosti uvedl, že výslech stěžovatelky prováděn nebyl, neboť pro takový postup v té době nebyla opora v zákoně.

Z připojeného spisu Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. Nt 6533/2005 Ústavní soud zjistil, že proti stěžovatelce a čtrnácti dalším obviněným je vedeno trestní stíhání pro účast na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 trestního zákona (dále jen „tr. z.“) a pro pomoc k trestnému činu neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1 a 2 písm. b) tr. z. a v

Nahrávám...
Nahrávám...