dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 19/2005 SbNU, sv.36, K rozhodování soudu o úpravě styku rodičů s nezletilým dítětem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 19

I. ÚS 48/04

K rozhodování soudu o úpravě styku rodičů s nezletilým dítětem

Svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů nesmí být ústupkem jejich vzájemné rivalitě, ale vyjádřením kvalitního a pozitivního vztahu rodičů k dítěti; to předpokládá toleranci, vyspělost a dobrou vůli všech zúčastěných. Rozhodnutí o střídavé výchově nezletilého dítěte by mělo vycházet z jejich společné vůle a dohody, schopnosti spolu komunikovat a spolupracovat a nezapojovat dítě do svých vzájemných problémů. Podle názoru Ústavního soudu není v tomto případě podstatná otázka, proč rodiče nejsou ochotni spolu spolupracovat a komunikovat, nýbrž to, že jim v daném případě chybí ochota a vyspělost v zájmu nezletilé dcery spolu kooperovat.

Ústavní soud v nálezu ze dne 20. 1. 2005 sp. zn. II. ÚS 363/03 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 36, nález č. 12) vyslovil, že školní docházka nemůže být sama o sobě důvodem pro výrazné omezení styku otce s nezletilým dítětem, které je v péči matky.

Podle přesvědčení Ústavního soudu nástup dítěte do školy naopak vyžaduje, aby se na jeho výchově výrazněji podílel i vzdělaný otec - tedy prvek mužský - který je schopen napomáhat dítěti vhodnou formou i se školní prací a nezastupitelným způsobem se podílet na jeho postupně se vyvíjející životní orientaci.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Janů a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Vojena Güttlera - ze dne 27. ledna 2005 sp. zn. I. ÚS 48/04 ve věci ústavní stížnosti JUDr. A. B. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 13. 10. 2003 sp. zn. 13 Co 447/2003 a proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 11. 2002 sp. zn. P 1123/2001 ohledně úpravy výkonu rodičovské zodpovědnosti, úpravy styku otce s nezletilým dítětem a ohledně výživného.

Výrok

I. Ústavní stížnost se zamítá, pokud směřuje proti výroku I. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 11. 2002 č. j. P 1123/2001-82, jímž byla nezl. M. V. svěřena do výchovy matce, a proti výroku I.a) rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 10. 2003 sp. zn. 13 Co 447/2003, jímž byl tento rozsudek Okresního soudu v Ostravě v odstavci I. výroku potvrzen.

II. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 10. 2003 sp. zn. 13 Co 447/2003 ve výroku I., jímž byl rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 11. 2002 č. j. P 1123/2001-82 změněn potud, že otec je oprávněn stýkat se s nezl. M. V. v každém lichém kalendářním týdnu ve středu od 16.00 hodin do 19.00 hodin, se zrušuje.

III. Ústavní stížnost, pokud směřuje proti ostatním výrokům rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 11. 2002 č. j. P 1123/2001-82 a proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 10. 2003 sp. zn. 13 Co 447/2003, se odmítá.

Odůvodnění

I.

V záhlaví napadeným rozsudkem ve věci úpravy výkonu rodičovské zodpovědnosti a úpravy styku svěřil (výrokem I.) Okresní soud v Ostravě nezletilou M. V. do výchovy matky. Otci - stěžovateli - uložil (výrokem II. a III.) přispívat na výživu nezletilé částkou 1 800 Kč a uhradit nedoplatek na výživném v částce 7 500 Kč. Dále rozhodl, že je stěžovatel oprávněn stýkat se

Nahrávám...
Nahrávám...