dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 116/2000 SbNU, sv.19, K dokazování v trestním řízeníK důkazu pachovou zkouškou

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 116

II. ÚS 418/99

K dokazování v trestním řízení
K důkazu pachovou zkouškou

Ústavní soud nezpochybňuje obecnou věrohodnost důkazu pachovou zkouškou. Vzhledem k tomu, že však jde o důkaz dále nepřezkoumatelný, lze s ním v trestním řízení zacházet jen jako s důkazem podpůrným. Na jeho základě je možno pouze dospět k závěru, že určitá osoba se v blíže neurčené době s největší pravděpodobností na určitém místě nacházela, nelze z něj však jednoznačně a bez veškeré pochybnosti dovodit, že právě ona se dopustila trestného činu. K tomu, aby bylo možno rozhodnout o vině a trestu, je třeba, aby řetězec důkazů nevykazoval mezery a nevyvolával důvodné pochybnosti.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 3. srpna 2000 sp. zn. II. ÚS 418/99 ve věci ústavní stížnosti R. Š. proti usnesení Městského soudu v Praze ze 7. 5. 1999 sp. zn. 9 To 118/99 o zamítnutí stěžovatelova odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 z 25. 1. 1999 sp. zn. 19 T 114/98, jímž byl stěžovatel shledán vinným trestným činem neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 trestního zákona, za což byl odsouzen k samostatnému peněžitému trestu ve výši 10 000 Kč, a pro případ, že by peněžitý trest nebyl vykonán ve stanovené lhůtě, byl mu stanoven náhradní trest odnětí svobody v délce trvání jednoho měsíce.

I. Výrok

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 1999 sp. zn. 9 To 118/99 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 25. 1. 1999 sp. zn. 19 T 114/98 byl stěžovatel shledán vinným, že dne 27. 5. 1998 v době kolem 15.00 hod. vnikl nezjištěným způsobem v Praze 5, Z. náměstí, před restaurací „Š.“ do uzamčeného automobilu zn. Škoda Felicia Combi, který je majetkem firmy J. B. - K. B., a. s., následovně s tímto vozidlem odjel cca 10 metrů přes náměstí, kde automobil opustil před stánkem tabáku, a protože vozidlo nezajistil, samo se po krátké chvíli rozjelo a narazilo do jiného zaparkovaného automobilu, čímž spáchal trestný čin neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 trestního zákona. Za to byl odsouzen k samostatnému peněžitému trestu ve výši 10 000 Kč, a pro případ, že by peněžitý trest nebyl vykonán ve stanovené lhůtě, byl mu stanoven náhradní trest odnětí svobody v délce trvání jednoho měsíce.

V odůvodnění rozsudku Obvodní soud pro Prahu 5 mimo jiné uvedl, že má za prokázané, že dne 27. 5. 1998 v době kolem 15.00 hod. zaparkoval obchodní zástupce firmy J. B. - K. B. zmíněný automobil v Praze 5 na Z. náměstí u restaurace „Š.“. Obchodní zástupce uvedené vozidlo uzamkl a pouze nechal o 1 cm pootevřené střešní okénko. Takto zaparkované vozidlo, v jehož kufru se nacházel alkohol, poté opustil a odebral se do předmětné restaurace. Když se v 15.45 hod. vrátil na místo, auto zde neparkovalo. Soud má rovněž za prokázané, že v rozmezí doby 15.00 hod. až 15.45 hod. proběhl skutkový děj, který měl dvě fáze: Během fáze první bylo vozidlo nezjištěným způsobem stěžovatelem, jehož pachové stopy na místě řidiče byly zajištěny, otevřeno. Ten s ním pak odjel přes náměstí a poté je před stánkem tabáku na velmi krátkou dobu opustil. V druhé fázi se

Nahrávám...
Nahrávám...