dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 104/2001 SbNU, sv. 23, K hodnocení důkazů v trestním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 23, nález č. 104

III. ÚS 77/01

K hodnocení důkazů v trestním řízení

V případě, že proti osobě stojí důkazy podporující obhajobu i skupina důkazů této obhajobě odporující, při zjevné absenci motivu souzeného jednání ze strany obžalovaného je důkaznímu řízení a jeho rozsahu i vedení nezbytné věnovat mimořádnou pozornost, zejména i co do důvodů vztahujících se k jeho samotnému zhodnocení. Soud jistěže znalecký posudek hodnotí jako každý další (jiný) důkaz, který je v rámci trestního řízení veden, je však jeho povinností i z pohledu podaného znaleckého posudku hodnotit jej v kontextu s důkazy ostatními. Účelem znaleckého posudku je objasnění skutkových okolností na základě odborných znalostí v příslušném oboru. Pokud tedy soud se závěry znaleckého posudku nesouhlasí (a v této souvislosti nevyžádá znalecký posudek revizní), musí svůj odlišný názor ve vztahu k hodnocení skutkové okolnosti pečlivě a přesvědčivě zdůvodnit, a to i s ohledem na obor, ve kterém znalec svou odbornost uplatnil.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 10. července 2001 sp. zn. III. ÚS 77/01 ve věci ústavní stížnosti M. J. proti usnesení Městského soudu v Praze z 23. 8. 2000 sp. zn. 5 To 360/2000 o zamítnutí stěžovatelova odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 z 15. 6. 2000 sp. zn. 7 T 200/98, jímž byl stěžovatel uznán vinným trestnými činy omezování osobní svobody a ublížení na zdraví.

I. Výrok

Usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 5 To 360/2000 ze dne 23. 8. 2000 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 7T 200/98 ze dne 15. 6. 2000 se zrušují.

II. Odůvodnění

Svým návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti ze dne 3. 2. 2001 se navrhovatel domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 5 To 360/2000 ze dne 23. 8. 2000 a také s ním souvisejícího rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 7 T 200/98 ze dne 15. 6. 2000 a tvrdil, že vydáním obou rozhodnutí bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces obsažené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Z obsahu spisu Obvodního soudu pro Prahu 1 Ústavní soud zjistil, že citovaným rozsudkem byl navrhovatel uznán vinným trestnými činy omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 trestního zákona (dále jen „tr. zák.“) a ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. Skutkově šlo o to, že dne 4. 7. 1998 kolem 3.30 hod. v Praze1 na křižovatce ulic Křemencova a Myslíkova vtáhl za ruku do svého vozidla taxi VW Vento H. M., a to proti její vůli, s vozidlem se rozjel, a když zpozoroval, že za autem běží manžel poškozené, z auta ji vystrčil (již v Myslíkově ulici před domem č. 17), přičemž poškozená pádem na vozovku utrpěla podvrtnutí levého hlezenního kloubu, pohmoždění levé ruky, pohmoždění hlavy s krevním výronem a podvrtnutí krční páteře s následnou poúrazovou blokádou s poruchou hybnosti. Navrhovatel jednání, pro které byl uznán vinným, od samého počátku trestního stíhání, které bylo proti němu vedeno, popíral a poukazoval zejména na to, že kritického dne se vrátil domů již ve dvě hodiny po půlnoci, což potvrdila jeho matka, a předložil také kopii záznamu jízd s taxametrem i účetní doklady z té doby. S

Nahrávám...
Nahrávám...