dnes je 18.10.2019
Input:

Lhůty v daňovém řízení

4.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.8
Lhůty v daňovém řízení

Ing. Ivan Macháček

Počátek běhu prekluzivní lhůty

Daňový řád v ustanovení § 148 odst. 1 DŘ uvádí, že daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet:

 • dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo

 • dnem, v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

Daňový řád dále stanoví úkony prodlužující lhůtu pro stanovení daně a úkony přerušující lhůtu pro stanovení daně.

Prekluzivní lhůta u daňového přiznání za zdaňovací období 2019

Zdravotnické zařízení podá daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2019 dne 1. 4. 2020.

Dnem 1. 4. 2020 začne běžet tříletá lhůta pro stanovení daně za rok 2019.

Prodloužení lhůty pro stanovení daně

Úkony prodlužující lhůtu pro stanovení daně podle znění § 148 odst. 2 DŘ o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k:

 • podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně,

 • oznámení rozhodnutí o stanovení daně,

 • zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku,

 • oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku, nebo

 • oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.

Prekluzivní lhůta v případě podání dodatečného přiznání právnickou osobou

Zdravotnické zařízení podá daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 dne 1. 4. 2020. Dne 30. 9. 2022 podá daňový subjekt dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost za zdaňovací období roku 2019.

Dodatečné daňové přiznání bylo podáno v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně, a proto podle znění § 148 odst. 2 DŘ se lhůta pro stanovení daně prodlužuje o 1 rok, tedy z původních tří let na čtyři roky počínaje dnem 1. 4. 2020.

Prekluzivní lhůta v případě podání dodatečného daňového přiznání fyzickou osobou

Soukromý lékař podá daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 dne 1. 4. 2020. Tříletá lhůta pro stanovení daně počne běžet 1. 4. 2020 a končí 31. 3. 2023. Dne 20. 8. 2021 podá poplatník dodatečné daňové přiznání za rok 2019 na vyšší daňovou povinnost.

Protože podal poplatník dodatečné daňové přiznání dříve, než je stanoveno v § 148 odst. 2 DŘ (dříve než je posledních 12 měsíců před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně), nedojde k prodloužení lhůty pro stanovení daně.

Úkony přerušující lhůtu pro stanovení daně

Úkony přerušující lhůtu pro stanovení daně podle znění § 148 odst. 3 DŘ:

 • zahájení daňové kontroly,

 • podání řádného daňového tvrzení,

 • oznámení výzvy k podání řádného daňového tvrzení.

V těchto případech běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.

Případy, kdy neběží lhůta pro stanovení daně

Lhůta pro stanovení daně neběží podle znění § 148 odst. 4 DŘ po dobu:

 • řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním soudnictví a před Ústavním soudem,

 • řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud a která je nezbytná pro správné stanovení daně, (pozn.: jedná se o dobu, po kterou rozhoduje soud v řízení o otázce, která je podmínkou pro správné stanovení daně)

 • trestního stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní,

 • od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až

Nejnavštěvovanější semináře