dnes je 19.10.2021

Input:

Lékárna první pomoci v ordinaci zubního lékaře

1.2.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6
Lékárna první pomoci v ordinaci zubního lékaře

MUDr. Pavel Hájek, Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Úvod

Problematiku vybavení zubní ordinace pro řešení neodkladných stavů je třeba nahlížet nejen z hlediska lékařské etiky a profesionální cti, ale i z hlediska zákonné povinnosti a odpovědnosti, jak bylo uvedeno již v kapitole 7/1. Nic na tom nemění fakt, že závazné vyhlášky vymezující povinné vybavení ordinací pro tyto stavy jsou zastaralé: Věstník MZ ČSR (částka 8-9 ze dne 30. 9. 1983). Novější návody na toto vybavení lze čerpat z článků v časopisech Progresdent č. 2/1997 nebo LKS č. 3/1997, event. v příručce Stomatologické repetitorium, vydané nakladatelstvím Grada Publishing, a. s. v roce 2003 nebo v Rukověti zubního lékaře – Ošetřování pacientů s komplikujícím zdravotním stavem, vydané ČSK v roce 2005 a také v předcházejících kapitolách této publikace (7/4.2, 7/5.2 apod.). Níže uvedená doporučení z těchto pramenů rovněž vycházejí.

Vybavení pro první pomoc je třeba nejen znát a mít, ale také ho umět používat. Pro některé léky i pomůcky lze připustit, že mají být v zubní ordinaci v pohotovosti zejména pro použití přivolanými specialisty v akutní medicíně. Každý zubní lékař by ale měl mít alespoň teoretické vědomosti o jejich použití. Při současné dostupnosti zdravotnické záchranné služby je primární rozpoznat život ohrožující stav a ovládat postupy neodkladné resuscitace se základními pomůckami.

Nutné vybavení

V každé zubní ordinaci by mělo být snadno dostupné následující vybavení.

Zdravotnické potřeby

ruční dýchací přístroj (tzv. AMBU-vak)

obličejové masky několika velikostí (muž, žena, dítě)

ústní vzduchovody č. 5, 6, 7

rozvěrače úst (Heister nebo Roser-König) – patří k běžnému vybavení zubních ordinací

výkonná odsávačka s koncovkou dosahující za kořen jazyka

vybavení na podávání kyslíku – v některých zemích je povinné; soubor tvoří tlaková láhev s kyslíkem, redukční ventil s manometrem, dávkovací ventil s průtokoměrem, plastové hadičky pro připojení aplikačního zařízení, jakým jsou například tzv. kyslíkové brýle, maska na inhalaci, ruční dýchací přístroj apod.

tonometr

fonendoskop

injekční stříkačky 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml

injekční jehly 0,5 x 20 mm, 0,8 x 40 mm, 1,2 x 40 mm

intravenózní kanyly 0,9 x 25 mm, 1,2 x 45 mm

infuzní sety a spojovací hadičky

esmarchovo škrtidlo (nebo gumové škrtidlo na zatažení paže)

nůžky

kožní dezinficiens

náplast

rychloobvaz

teploměr

Léky základní

Adrenalin (synonyma epinefrin, suprarenin) – např. Adrenalin Léčiva, inj. 1 mg, Zentiva

Při běžném užití v zubním lékařství má řadu kontraindikací. Tyto jsou ale v kritickém a život ohrožujícím stavu opravdu jen relativní. Adrenalin se užívá vždy při zástavě srdeční akce během zevní srdeční masáže, a to v bolusovém intravenózním podání (obsah 1 ampulky se aplikuje přímo do žíly) – podrobnosti viz kapitolu (7/4.2). Při alergickém anafylaktickém šoku se aplikuje titračním intravenózním podáním: obsah jedné ampulky Adrenalinu (1 ml/1 mg) se v desetimililitrové injekční stříkačce doplní 9 ml fysiologického roztoku a tento roztok se pak v malých dávkách (cca po 1 až 2 ml) pomalu aplikuje intravenózně nebo alternativně u dospělých bolus 0,5 mg do svalu.

Atropin – Atropin Biotika, inj. sol. 0,5 mg, Hoechst-Biotika

Je indikován k první pomoci při výrazné bradykardii, kdy klesá pulz pod 50/min. a pacient má klinické příznaky.

Hydrokortison – Hydrocortison Valeant, inj. plv. sol. 100 mg, ICN

Užívá se při závažných alergických reakcích. Při zvládání anafylaktického šoku nemá kontraindikace a dávkování má být vysoké: 500 až 1000 mg; podání intravenózní v malé infuzi (např. F1/1 100 ml). Lahvička obsahuje prášek, který je třeba rozředit vodou pro injekce nebo fyziologickým roztokem.

Fenoterol – Berotec N 100, spray, Boehringer Ingelheim Pharma

Selektivní sympatomimetikum s krátkou dobou účinku k symptomatické léčbě akutních astmatických záchvatů a při chronické obstrukční bronchitidě. Efektivně lze užít jen těmi pacienty, kteří přípravek umí používat. Dávkování: 1 vdech, ten je možno opakovat až po 5 minutách, maximálně však do dávky 8 vdechů za den.

Salbutamol – Ventolin Inhaler N, GlaxoSmith Kline Pharm.

Jako další možnost místo fenoterolu.

Bisulepini – Dithiaden, inj. 1 mg, Zentiva

Pro zvládání mírných alergických stavů při jejich počínajících příznacích a jako součást léčení anafylaktického šoku, zpravidla následně po podání adrenalinu a kortikoidu. Injekce lze podávat i. m. nebo pomalu i. v., ředit je lze 5% glukózou. CAVE: lék způsobuje ospalost! (Při závažných alergických reakcích je lékem volby adrenalin a hydrokortison.)

Promethazin – Prothazin, inj. sol. 50mg, Impfstoffwerk Dessau-Tornau

Vedle bisulepinu je alternativním lékem pro zvládání rozvíjejících se alergických stavů při jejich počínajících příznacích a jako součást léčení mírných alergických stavů. Je třeba přísně dbát na kontraindikace a dávkování. Obvyklá dávka představuje 1/4 až 1/2 ampule, kterou je nutno podat velmi pomalu (!) intravenózně. Paravenózní instilace značně bolí. CAVE: lék způsobuje ospalost!

Diazepam – Diazepam Biotika inj., Biotika Apaurin

Nahrávám...
Nahrávám...