dnes je 21.9.2020

Input:

Karcinom dolní čelisti

3.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2
Karcinom dolní čelisti

MUDr. Věra Bartáková, CSc.

Úvod

Nádorových onemocnění přibývá i v orofaciální oblasti, sice pomaleji, než je tomu u nádorů plic, tlustého střeva a konečníku. Nádory hlavy a krku tvoří asi 6–10 % z celkového počtu malignit. Z tohoto počtu je 40 % v dutině ústní 6 % tvoří nádory slinných žláz a kůže. U mužů jsou malignity 3x častější než u žen a incidence také stoupá s vyšším věkem. Předpokládá se četnost výskytu 0,2–2/100 000 obyvatel.

Vzestup pozorujeme u karcinomu jazyka a ústní spodiny, karcinom dolní čelisti bývá vzácnější. Multifaktoriální charakter je etiologií procesu, ze zevních příčin je to kouření, destiláty (synergizace!), UV záření, průmyslové exhaláty. Vnitřní příčinou bývá nutriční vyčerpanost, hypochromií anémie, imunologický deficit (imunosuprese, HIV, snížená slizniční imunita), onkogenní viry (papiloma virus, EBV), deficit vitamínů A, E, C a v neposlední řadě genetické faktory.

Vlastní pozorování

Pětačtyřicetiletý muž vyhledal vyšetření na naší klinice se zduřením pravé tváře a s kožními píštělemi, které se zduřením souvisely. Žil sám ve venkovském domku po rodičích, zaměstnání měl jen příležitostně, ale v poslední době spíše trávil čas doma a s občasnými návštěvami svých kamarádů. Alkohol a kouření byly jeho zábavou. Když i kamarádům se jeho tvář nelíbila, donutili ho k návštěvě lékaře s pohrůžkou, že ho přestanou navštěvovat.

Klinické vyšetření

Pacient se s žádnou chorobou neléčil, léky neužíval, o žádné alergii nevěděl. Jeho vášní byl denní „příděl” alkoholu (jako analgetikum) a více jak 50 cigaret. Trpěl bolestí a také obtížemi při mastikaci a polykání.

Zevní vyšetření: symetrie obličeje byla porušena mohutným tuhým zduřením pravé tváře, kůže nad ním byla lividní a byly patrné tři píštěle s hnisavou exsudací a prorůstáním nádorových hmot (obr.1).

Obrázek 1: Prorůstání nádorových hmot do tváře.

Inervace n. VII byla zachována, byla však hypestezie třetí větve n. V vpravo. V pravé submandibulární krajině a submentální hmatné zvětšené uzliny, jen palpačně mírně bolestivé, fixované ke spodině. Otvírání úst omezené na 2,5 cm.

Vyšetření odhalilo vřed na alveolárním výběžku dolní čelisti sahající od špičáku až k úhlu čelisti. Okolní měkké tkáně infiltrované nádorovým procesem vestibulárně do tváře i na basi dutiny ústní. Chyběly moláry, ty se během nádorového procesu uvolnily a vypadly, pouze první molár byl extrahován asi před 10 lety. Ostatní chrup byl nekompletní, nesanovaný, s měkkými povlaky, zubním kamenem a s chronickou gingivitidou. Druhý premolár vpravo s viklavostí třetího stupně. Silný zápach z úst.

Na ortopantomogramu je patrná velmi pokročilá destrukce těla dolní čelisti vpravo, zůstává jen sotva patrná dolní hrana mandibuly a patologické změny zasahují i do vzestupné větve, téměř až k artikulárnímu výběžku čelisti. Druhý premolár se promítá do osteolytického projasnění (obr.2).

Obr. 2: Destrukce těla dolní čelisti a vzestupné větve nádorovým procesem

Vedlejším nálezem je atrofie alveolárních výběžků čelistí, radix zubu 37.

Když jsme pacientovi vysvětlili a sdělili o jak závažné postižení jde a jak omezené jsou možnosti léčby, pacient léčbu odmítl.

Diskuse

Karcinom čelisti může primárně vzniknout buď na sliznici dásňového výběžku, nebo uvnitř kosti. Klinicky se projevuje jako vřed nebo exofyticky rostoucí květákovitý útvar (obr.3).

Obr. 3:Exofyticky rostoucí nádor v horní čelisti

Patologický proces infiltruje okolní měkké tkáně (obr. 4) proniká do kosti, kterou destruuje.

Obr. 4: Infiltrace a destrukce měkkých tkání

Při postižení horní čelisti prorůstá do čelistní dutiny. Zprvu nádor nepůsobí větší subjektivní obtíže, později se objevuje