dnes je 27.5.2020

Input:

Anomálie vývoje a prořezávání z hlediska časového

1.2.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.6
Anomálie vývoje a prořezávání z hlediska časového

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

Anomálie vývoje a prořezávání z hlediska časového

Prořezávání dočasných zubů probíhá obvykle od 6. měsíce do 24. až 30. měsíce věku dítěte. Prořezávání dočasných zubů může být opožděné (dentitio tarda) i urychlené (dentitio praecox). O dentitio tarda se jedná, pokud do konce 10. měsíce věku dítěti neprořeže žádný zub. Dentitio praecox je stav, kdy první dočasný zub prořeže do konce 4. měsíce věku. Prořezávání stálého chrupu obvykle začíná v 6 letech a končí ve 13 až 14 letech. U dívek prořezávají zuby většinou dříve než u chlapců. Vývoj a prořezávání zubů mohou být zpomaleny nebo urychleny.

Zpomalený vývoj zubů

Zpomalený vývoj zubů je charakteristický pro všechna onemocnění, která mají za následek opoždění vývoje organismu jako celku. Jedná se především o těžké dystrofie nejrůznější etiologie, vrozené orgánové poruchy nebo malformace. Opožděný vývoj dentice může být rovněž jedním ze symptomů latentní formy rachitis.

Další skupinu onemocnění spojenou s opožděným vývojem chrupu představují endokrinopatie, zejména hypofunkce předního laloku hypofýzy, snížená činnost štítné žlázy, gonád a nadledvin. S nápadnou retardací vývoje zubů se lze setkat u systémových kostních onemocnění, jako je fetální chondrodystrofie, gargoylismus a dysostosis cleidocranialis. Časová porucha vývoje chrupu spojená s anomáliemi počtu, tvaru a velikosti zubů se nachází pravidelně u morbus Down a ektodermální dysplázie.

Opožděné prořezávání zubů

V některých případech může vývoj chrupu probíhat ve fyziologickém časovém rozmezí, ale je opožděné prořezávání zubů do dutiny ústní. Příčiny jsou obvykle místní, např. jizevnaté změny měkkých tkání vzniklé na traumatickém nebo zánětlivém podkladě, perzistující dočasné zuby, nadpočetné zuby, cysty, některé tumory nebo nepoměr mezi velikostí zubů a alveolárních výběžků čelisti.

Opožděné prořezávání zubů může být také způsobené patologickými stavy kosti alveolárního výběžku nebo sliznice dutiny ústní (např. leontiasis ossea, fibromatosis gingivae).

U dysostosis cleidocranialis je opožděná erupce zubů způsobená hyperodoncií a nedostatečnou rezorpcí kořenů dočasných zubů.

Urychlený vývoj zubů

Vývoj chrupu mohou urychlit všechny stavy spojené se zvýšenou výměnou látek. Proto se s touto situací můžeme setkat u hyperfunkce předního laloku hypofýzy, při zvýšené činnosti štítné žlázy, u některých forem adrenogenitálních syndromů a u některých novotvarů centrálního nervového systému.

Urychlené prořezávání zubů žláz s vnitřní sekrecí a dietní karencí

Urychlené prořezávání zubů je možné z celé řady lokálních i celkových příčin a není ještě zcela objasněno.

Uvádí se, že dentitio praecox může být způsobeno primárním povrchním uložením zubního zárodku způsobeném hereditárními faktory, horečnatými stavy, některými chorobami v těhotenství (např. pyelitis), kongenitální syphilis vlivem žláz s vnitřní sekrecí a dietní karencí. Významnou roli má i dědičnost. Urychlené prořezávání zubů může nastat při předčasné ztrátě dočasného předchůdce a v místě některých tumorů.

V některých případech může být erupce dočasných zubů tak urychlena, že jsou prořezány již při narození nebo se objevují v dutině ústní v novorozeneckém věku.

V tomto případě se může jednat o dentitio praecox nebo o tzv. dentes praelactales, tedy o zuby přespočetné. Dentes praelactales se velice často nepovažují za zuby v pravém slova smyslu. Nemají kořeny, jsou to jen bělavé masy zrohovatělého epitelu na dásňových výběžcích, které pouze zhruba připomínají korunky zubů. Časné odlišení dentitia praecox a dentes praelactales je velmi obtížné. Bylo by možné pouze pomocí rentgenového vyšetření, které však nemusí poskytnout dostatek informací pro spolehlivé rozlišení obou uvedených stavů a jeho použití v novorozeneckém období je naprosto nevhodné. Proto zuby, které má dítě již při narození nebo které prořežou krátce po něm, je vhodné z praktických důvodů označovat jako kongenitální.

Další rozdělení kongenitálních zubů bylo navrženo podle doby jejich prořezání.

Jsou-li přítomny v ústech novorozence již ve chvíli

Nejnavštěvovanější semináře