dnes je 19.5.2024

Input:

č. 898/2006 Sb. NSS; Ochrana spotřebitele: informace o ceně výrobků a služeb

č. 898/2006 Sb. NSS
Ochrana spotřebitele: informace o ceně výrobků a služeb
k § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 145/2000 Sb.
Povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o ceně výrobků podle § 12 zákona o ochraně spotřebitele je splněna jen tehdy, pokud jsou poskytované informace spotřebiteli přístupné okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující ke zjištění ceny konkrétního výrobku.
Infopanel umístěný v lékárně, jehož prostřednictvím lze získat informaci o ceně prodávaných doplňkových výrobků, může být vhodným doplňkovým zdrojem informací; sám o sobě však nezajišťuje jiné vhodné zpřístupnění informace o ceně výrobků ve smyslu citovaného ustanovení.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 3. 2006, čj. 11 Ca 203/2005-30)
Prejudikatura: srov. č. 822/2006 Sb. NSS.
Věc: Společnost s ručením omezeným L. proti České obchodní inspekci, ústřednímu inspektorátu, o uložení pokuty.

Dne 3. 11. 2004 provedla Česká obchodní inspekce, inspektorát Praha, kontrolu označování volně prodejného zboží v lékárně B. v P., ulice M., provozované žalobcem; zjistila přitom, že zboží zakoupené do kontrolního nákupu nebylo označeno cenou pro konečného spotřebitele: cena byla zjištěna pouze přes zadání kódu zboží čtecímu zařízení. Byly zjištěny i další druhy zboží bez ceny pro spotřebitele; v době kontroly nebyly ceny ani na zboží ani na regále se zbožím. U vchodu do lékárny byl informační panel s návodem k obsluze, kde bylo možné se na cenu informovat, ale do přístroje musel být zadán správný název a výrobce léku volně prodejného, vitamínů, kosmetiky, čajů apod.
Rozhodnutím ze dne 18. 3. 2005 uložila Česká obchodní inspekce, inspektorát Středočeský a hl. město Praha, žalobci pokutu ve výši 10 000 Kč za porušení § 12 odstavce 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterého se žalobce v postavení prodávajícího dopustil tím, že při kontrole provedené dne 3. 11. 2004 v provozovně lékárny B. neinformoval v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků. Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že informační panel, umístěný v provozovně, nepovažoval správní orgán za veřejně přístupný ceník a jeho použití za jiný přiměřený způsob k informování spotřebitele o ceně prodávaných výrobků, neboť zadávání výchozích údajů může být zejména pro starší spotřebitele nepřekonatelnou překážkou.
Žalobcovo odvolání proti tomuto rozhodnutí zamítl ústřední ředitel žalované dne 13. 5. 2005 a napadené rozhodnutí potvrdil s odůvodněním, že spotřebitel má právo být seznámen s cenou výrobků bez úkonů a znalostí, které jsou nutné k obsluze informačního panelu.
Žalobce v žalobě nesouhlasil s tím, že tzv. elektronický infopanel, který obsahuje veškeré informace o skladovaných a prodávaných léčivech a o výrobcích neléčivových včetně jejich ceny, není „jiným přiměřeným způsobem“ zpřístupnění informace o ceně výrobků prodávaného spotřebního zboží ve smyslu § 13 odstavce 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Správní orgány podle názoru žalobce nevzaly v úvahu, že naprostou většinu všech výrobků prodávaných v lékárně lze vyvolat stiskem již prvních tří písmen hledaného přípravku či
Nahrávám...
Nahrávám...