dnes je 15.7.2024

Input:

č. 858/2006 Sb. NSS, Rozhlasové a televizní vysílání: ohrožení vývoje u dětí a mladistvých

č. 858/2006 Sb. NSS
Rozhlasové a televizní vysílání: ohrožení vývoje u dětí a mladistvých
k § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
Ochrana poskytovaná ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, je zaměřena na vymezenou skupinu diváků - děti a mladistvé - především s ohledem na jejich věk, který nedává vždy záruku, že se dítě či mladistvý s obsahem pořadu vypořádá shodně, jako když tento pořad vnímá dospělý divák. Skutečnost, že odvysílaný televizní pořad lze označit za recesi, není proto rozhodná pro posouzení toho, zda tento pořad byl způsobilý ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2005, čj. 9 Ca 249/2005-27)
Věc: Česká televize proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o uložení pokuty.

Dne 18. 4. 2005 došel Radě pro rozhlasové a televizní vysílání e-mail, v němž pan Petr K. vyjádřil své pobouření nad odvysíláním pořadu „Čtvrtníček, Šteindler a Vávra“ na programu ČT 2, který dle pisatele obsahoval obscénní montáže nahatých skladatelů, dále Lucie Bílé a Věry Bílé.
Z analýzy předmětného pořadu „Čtvrtníček, Šteindler a Vávra“, vysílaného žalobcem na programu ČT 2 dne 17. 4. 2005 od 21.45 hodin, vyplývá, že tento pořad byl vysílán v rámci koncipovaného bloku pořadů nazvaného Večer na téma... tentokrát s podtitulem Recese. Pořad byl stejně jako při svém premiérovém odvysílání před pěti lety uveden s podtitulem „Pořad, který vám pokazí zbytek večera. Setkání s Petrem Čtvrtníčkem a kurzem Alles Gute“. Pořad byl stylizován jako zpravodajská relace, v níž Petr Čtvrtníček představoval moderátora zpravodajství, který uvádí jednotlivé „zprávy a reportáže“. Pořad obsahoval následující sekvence, které dle žalovaného nebylo vhodné odvysílat před 22. hodinou:
Informaci Petra Čtvrtníčka, že Lucie Bílá vydala nové CD nazvané Úplně nahá. V záběru byl odvysílána fotomontáž přebalu tohoto CD, na němž byla znázorněna zcela nahá Lucie Bílá sedící s roztaženýma pokrčenýma nohama v porodní poloze, kdy na fotce dominovala vagína.
Informaci o jiném CD, tentokrát zpěvačky Věry Bílé, která údajně rovněž natočila své nové písničky nahá. Následoval záběr na fotomontáž přebalu CD, na němž byla znázorněná zcela nahá Věra Bílá. Na její fotce dominovaly obrovské prsy.
Po znělce teleshoppingu byla zařazena nabídka sady hudebních CD nejznámějších autorů vážné hudby. Originální verze této nabídky, která je z vysílání všeobecně známa, byla předabována a fotomontáží upravena. V nové čtvrtníčkovské verzi byli na všech přebalech hudební skladatelé nazí (Mozart, Haydn, Beethoven, Liszt a další), všichni s velkými penisy. Jako poslední byli zařazeni Bedřich Smetana a moderátor Zbyněk Meruňka, oba rovněž nazí. Nabídka teleshoppingu vyvrcholila upozorněním, že pokud si diváci sadu CD objednají ihned, obdrží diskrétně ještě hudební nosič Bambini di Praga - rovněž úplně nahé.
Reklamní spot, v němž bylo vidět tlustého polonahého muže oblečeného pouze v trenýrkách, který popíjí limonádu z
Nahrávám...
Nahrávám...