dnes je 15.7.2024

Input:

č. 737/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: nesprávné poučení o přípustnosti kasační stížnosti

č. 737/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: nesprávné poučení o přípustnosti kasační stížnosti
k § 48 odst. 2 písm. e), § 104 odst. 3 písm. c) a § 46 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
Nesprávné poučení krajského soudu o tom, že proti jeho rozhodnutí (zde: proti usnesení o přerušení řízení) je přípustná kasační stížnost, nemůže založit její přípustnost.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2004, čj. 3 Ads 37/2004-36)
Věc: Stanislav M. proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje o dávku sociální péče, o kasační stížnosti žalobce.

Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodnutím ze dne 5. 2. 2004 změnil výrok rozhodnutí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Zábřehu ze dne 22. 12. 2003 tak, že zamítl žalobcovu žádost o poskytnutí dávky sociální péče.
Žalobce napadl toto rozhodnutí žalobou; Krajský soud v Ostravě však usnesením ze dne 6. 4. 2004 přerušil řízení o žalobě s odůvodněním, že je mu z jeho úřední činnosti známo, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům, které nebylo dosud skončeno. Vzhledem k tomu, že probíhá toto jiné řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování ve věci samé, rozhodl soud podle § 48 odst. 2 písm. e) s. ř. s. o přerušení řízení. Krajský soud v Ostravě
Nahrávám...
Nahrávám...