dnes je 10.12.2022

Input:

č. 512/2005 Sb. NSS; Dualismus práva: spor o vlastnické právo k nemovitosti

č. 512/2005 Sb. NSS
Dualismus práva: spor o vlastnické právo k nemovitosti
k § 46 odst. 2 soudního řádu správního
Spor mezi „naturálním vlastníkem“ a „knihovním vlastníkem“ nemovitosti o vlastnictví k této nemovitosti je sporem, o kterém náleží jednat soudu v občanském soudním řízení. Dojde-li takový návrh správnímu soudu, je na místě jej odmítnout podle § 46 odst. 2 s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2003, čj. Na 285/2003-4)
Věc: Gustav T. v H. proti Evě T. o vlastnictví k nemovitosti.

Na Nejvyšší správní soud se žalobce obrátil s podáním označeným jako „žádost o prošetření“. Z podání je zřejmé, že pisatel tvrdí své vlastnické právo k nemovitosti, jejímž „knihovním vlastníkem“ je Eva T.
Nejvyšší správní soud návrh odmítl.
Z odůvodnění:
Pisatel popírá vlastnické právo knihovního vlastníka Evy T. k pozemkům a
Nahrávám...
Nahrávám...