dnes je 19.7.2024

Input:

44/2000 F.z., Opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace

44/2000 F.z., Opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace
Opatření,
kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb. (dále jen „zákon”) stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Josef Podhorský, tel. 5704 4258
Č. j. 283/76 102/2000
Ing. Jozef Muk, tel. 5704 4180
ze dne 10. listopadu 2000
(1)  Tímto opatřením se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky, obsahové vymezení těchto položek a obsah přílohy k účetní závěrce pro politické strany a hnutí1) , občanská sdružení2) , zájmová sdružení právnických osob3) , církve a náboženské společnosti4) , obecně prospěšné společnosti5) , nadace a nadační fondy6) a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti podle zvláštních právních předpisů7) není podnikání, mimo organizační složky státu, územní samosprávní celky, příspěvkové organizace a státní fondy (dále jen „nevýdělečné organizace”).
(2)  Účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky, obsahové vymezení těchto položek a obsah přílohy k účetní závěrce tvoří přílohy 1 až 6 tohoto opatření.
(3)  Toto opatření včetně příloh podle odst. 2 bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Zrušuje se
(1)  Opatření FMF čj. V/20 531/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, ve znění opatření
čj. 283/69 818/1993 ze dne 27. 12. 1993,
čj. 283/16 894/1994 ze dne 25. 3. 1994,
čj. 283/73 247/1994 ze dne 28. 12 1994,
čj. 283/47 771/1995 ze dne 27. 7. 1995,
čj. 283/74 780/1995 ze dne 7. 12. 1995,
čj. 283/71 765/1996 ze dne 11. 11. 1996,
čj. 283/83 619/1997 ze dne 2. 12. 1997,
čj. 283/50 992/1998 ze dne 20. 8. 1998,
čj. 283/81 622/1998 ze dne 30. 11. 1998,
čj. 283/93 493/1998 ze dne 7. 1. 1999
a čj. 283/83 690/1999 ze dne 22. 11. 1999,
(2)  Opatření MF ČR čj. 283/32 866/1995, kterým se stanoví pravidla pro sestavení účetní závěrky politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací - výkaz SONO Úč 1-01, ve znění opatření čj. 283/85 139/1998, a tiskové opravy čj. 283/63 116/1995.
(3)  Opatření čj. 283/67 680/94, jímž se stanoví část obsahu „Přílohy”, která je součástí účetní závěrky politických stran a politických hnutí,
(4)  Sdělení MF čj. 283/47 312/1994 k vedení účetnictví politických stran a politických hnutí,
(5)  Opatření MF ČR čj. 283/71 700/1995, kterým se stanoví postupy účtování a účetní závěrka pro obecně prospěšné společnosti, ve znění opatření
čj. 283/71 760/1996, ze dne 15. 11. 1996,
čj. 283/83 621/1997, ze dne 2. 12. 997,
čj. 283/50 991/1998, ze dne 20. 8. 1998,
čj. 283/81 624/1998, ze dne 30. 11. 1998,
čj. 283/93 487/1998, ze dne 7. 1. 1999
a čj. 283/78 181/1999 ze dne 26. 11. 1999.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti
Nahrávám...
Nahrávám...