dnes je 12.6.2024

Input:

19/2004 F.z., Sdělení k § 6 odst. 9 zákona o dani silniční a o doplnění Pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční

19/2004 F.z., Sdělení k § 6 odst. 9 zákona o dani silniční a o doplnění Pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční
Sdělení
k § 6 odst. 9 zákona o dani silniční a o doplnění Pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční
 
Referent: Jiří Šabata, tel.: 257 042 244
Č. j.: 534/54 640/2004 ze dne 13. 4. 2004
Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění novely zákona č. 102/2004 Sb. (dále jen zákon), která se použije počínaje 1. lednem 2004, vydává, po dohodě s Ministerstvem dopravy k pojmu „tandemový přívěs”, toto sdělení:
Tandemový přívěs je tažené vozidlo s centrální nápravou; je vybavené tažným zařízením, které se nemůže pohybovat svisle vzhledem k přívěsu (nemá točnicové řízení) a mající nápravu nebo nápravy umístěny v blízkosti těžiště vozidla (při rovnoměrném rozložení nákladu) tak, aby na tažné vozidlo působilo statické svislé zatížení. Tandemový přívěs je určen ke spojení do soupravy zejména s vozidly kategorie N.
Ve starších technických průkazech je v kolonce 1 pojem „tandemový” uváděn. Např. PŘÍVĚS NÁKLADNÍ VALNÍKOVÝ TANDEMOVÝ. V nových
Nahrávám...
Nahrávám...