dnes je 25.2.2024

ČSÚ: Výdaje firem do zdravotnického výzkumu za 12 let vzrostly o 40 pct

23.2.2024, Zdroj: ČTK

Počet podniků zabývajících se vědou a výzkumem podle statistiků mezi lety 2015 a 2022 v ČR vzrostl zhruba o 600.

Lékaři mohou nově díky umělé inteligenci sledovat na dálku stav srdce pacienta

15.2.2024, Zdroj: ČTK

Systém funguje na on-line platformě, na které provádí automatickou analýzu EKG a předpovídá srdeční arytmie.

Vláda schválila dočasný zákaz látky HHC, podle prodejců je to chyba

14.2.2024, Zdroj: ČTK

Držení produktů s HHC bude přestupek s pokutou až 15.000 korun, při větším množství hrozí i vězení.

Zdravotní pojištění a vliv nemoci u lékaře - podnikateleGarance

8.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě nemoci lékaře–osoby samostatně výdělečně činné je ve zdravotním pojištění důležité, jak dlouho tato nemoc trvá. Pokud se jedná o krátkodobou záležitost, nemusí mít nemoc podstatný vliv na provozování lékařské praxe. Ovšem při déletrvajícím onemocnění…

Pohledávky a závazky ve zdravotním pojištěníGarance

7.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávky jsou obecně velmi aktuálním tématem a i zdravotní pojišťovny evidují nemalý počet subjektů neplnících jednu ze základních zákonných povinností ve zdravotním pojištění. Touto povinností je placení pojistného, případně záloh na pojistné u…

OSVČ a snížení zálohy ve zdravotním pojištěníGarance

6.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se na osobu samostatně výdělečně činnou vztahuje ve zdravotním pojištění povinnost placení záloh na pojistné, pak musí být tyto zálohy placeny ve stanovené výši a pravidelně v určeném termínu, tedy za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do osmého dne…

Neplacené volno a neomluvená absence ve zdravotním pojištěníGarance

5.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti neplaceného volna (a také neomluvené absence) došlo ve zdravotním pojištění k zásadní změně k datu 1. 1. 2015, kdy byly novelizovány zákony č. 592/1992 Sb. a 48/1997 Sb. v ustanoveních řešících tuto problematiku. V této souvislosti lze konstatovat,…

OSVČ a opravný Přehled ve zdravotním pojištěníGarance

3.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely veřejného zdravotního pojištění je osobou samostatně výdělečně činnou:

Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištěníGarance

2.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní pojišťovny svojí kontrolní činností u zaměstnavatelů stále zjišťují spoustu nedostatků, kterých se tito plátci pojistného dopouštějí v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců, a to i při nástupu zaměstnance do zaměstnání.…

Některé chyby OSVČ - lékaře ve zdravotním pojištěníGarance

2.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud lékař, zpravidla neúmyslně či nedopatřením, udělá chybu, pak je zdravotní pojišťovna ze zákona povinna vyměřovat dlužné pojistné a penále. Zdravotní pojišťovny nevyměřují pouze aktuální dlužné pojistné do 200 Kč a penále, které nepřesáhne v úhrnu 100 Kč…

Nejčastější chyby zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

2.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chybu může udělat každý. Pochybení je skutečným přínosem tehdy, pokud se chybující dostatečně poučí a konkrétní chybu již neopakuje. Je-li však člověk v oboru své působnosti dostatečně znalý, pak k omylům dochází spíše výjimečně. Důsledkem chyby při placení…

WHO: Počet onemocnění rakovinou roste, v roce 2022 bylo 20 milionů diagnóz

2.2.2024, Zdroj: ČTK

Do roku 2050 podle odhadů WHO vzroste počet nových případů rakoviny o 77 procent na 35 milionů.

Lékaři a autorské honoráře za rok 2023Garance

1.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři vedle výkonu své praxe průběžně přispívají do novin, časopisů či médií, takže vykazují příjmy jako autoři. Jak se postupuje ve zdravotním…

Pardubická nemocnice má chirurgického robota za 65 milionů korun

1.2.2024, Zdroj: ČTK

Je vhodný pro jemné operace na obtížně přístupných místech lidského těla, kde je nutná milimetrová přesnost.

Zdravotní pojištění - lékaři z tzv. třetích zemí a působnost koordinačních nařízení Evropské unieGarance

31.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstupem České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 se výrazně zlepšily podmínky našich občanů pro volný pohyb v rámci Unie, jakož i států Evropského hospodářského prostoru (Norska, Islandu, Lichtenštejnska) a Švýcarska. Pokud se občan České republiky…

Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištěníGarance

30.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky poskytování dlouhodobého ošetřovného jsou upraveny v § 41a až 41f zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy tento nárok mají osoby pečující o osobu blízkou od června 2018.…

Plnění poskytnutá zaměstnavatelem a zdravotní pojištěníGarance

29.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V otázce poskytnutých plnění a jejich (ne)zahrnování do vyměřovacího základu pro placení pojistného na zdravotní pojištění je primárně důležitá přímá vazba na jejich zdaňování. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou…

Zákon zavádějící elektronický záznam pacienta by měl platit od roku 2025

25.1.2024, Zdroj: ČTK

Zavedení nových centrálních služeb bude bude stát asi 50 milionů korun, deset milionů Kč budou stát softwarové nástroje.

Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2024Garance

24.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se blíže na nejdůležitější změny ve zdravotním pojištění k datu 1. 1. 2024. Přijaté změny se dotýkají všech skupin plátců pojistného, kterými jsou zaměstnavatelé (platící pojistné za sebe a za své zaměstnance) a tzv. samoplátecké skupiny, tedy osoby…

NERV doporučuje větší důraz na zdravotní prevenci, může přinést miliardy

24.1.2024, Zdroj: ČTK

NERV navrhuje 37 opatření, která by měla pomoci k vyššímu dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky.

Uplatnění výše minimální a průměrné mzdy v zákoně o daních z příjmůGarance

19.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně o daních z příjmů nalezneme několik ustanovení, ve kterých jsou stanovené daňové limity ovlivněny výší minimální mzdy a výší průměrné mzdy. V roce 2024 činí minimální mzda 18 900 Kč/měsíc na základě nařízení vlády č. 396/2023 Sb. a průměrná mzda 43 967…

Slevy na dani u poplatníkaGarance

19.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit za zdaňovací období 2024 slevy na dani, specifikované v § 35ba odst. 1 ZDP, v následující výši:

Zákoník práce v kontextu zdravotního pojištěníGarance

18.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé…

Daňové řešení stravování zaměstnanceGarance

18.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mohou poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné stravování ve třech formách:

Telemedicína pomohla o svátcích tisícům pacientů

18.1.2024, Zdroj: ČTK

Konzultaci zdravotního stavu na dálku a pohotovostní službu lékařů doslova kdykoliv nabízí česká telemedicínská aplikace MEDDI app.

Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnanceGarance

17.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

K provedeným změnám v ustanovení § 6 odst. 6 ZDP s účinností od 1. 1. 2024 se mimo jiné v důvodové zprávě k novele zákona o daních z příjmů (zákon č. 349/2023 Sb.) uvádí:…

Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnavateleGarance

17.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupem zaměstnavatele z hlediska možného uplatnění nákladů na provoz služebního vozidla poskytnutého k bezplatnému využívání zaměstnancem i pro soukromé účely se zabývá bod 26 pokynu GFŘ č. D-59 k § 24 odst. 2 ZDP. Uvádí se zde, že při využívání motorového…

Příklady zdanění manažerského vozidla v roce 2024Garance

17.1.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec má poskytnuta současně za kalendářní měsíc 2 vozidla s konvenčním pohonem se vstupní cenou 500 000 Kč a 350 000 Kč, 2 hybridní vozidla se vstupní cenou 1 000 000 Kč a 700 000 Kč a 2 bezemisní vozidla se vstupní cenou 1 250 000 Kč a 1 500 000 Kč.…

Manažerské vozidloGarance

17.1.2024, Ing Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

K velmi častým zaměstnaneckým benefitům patří bezplatné poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatele jeho zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Zjednodušeně mluvíme o tzv. „manažerském vozidlu”, protože převážně je toto vozidlo…

Zahájení a ukončení činnosti lékaře a zdravotní pojištěníGarance

17.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části se zaměříme na postup lékaře v situaci, kdy začne, resp. ukončí výkon samostatné výdělečné činnosti, přesněji řečeno, když se stane nebo přestane být ve zdravotním pojištění osobou samostatně výdělečně činnou…

Platby záloh OSVČ - lékaře ve zdravotním pojištění v roce 2024Garance

17.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři – osoby samostatně výdělečně činné jako jediná ze skupin plátců hradí pojistné formou záloh, je-li to ze zákona povinností, a případného doplatku pojistného. Za osoby samostatně výdělečně činné se z pohledu zdravotního pojištění považují osoby…

Vláda je neutrální k návrhu umožnit práci zubařů ze třetích zemí pod dohledem

17.1.2024, Zdroj: ČTK

Cílem návrhu je zrychlit a zpružnit zapojování zubních lékařů žijících v ČR, kteří byli vzděláváni mimo EU, do poskytování zdravotních služeb...

Zaměstnavatelé v sektoru zdravotnictví - změny k 1. 1. 2024Garance

16.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavateli jsou ve zdravotnictví například nemocnice, lékárny, lázně anebo třeba také lékaři s jedním zaměstnancem. Pro všechny činné subjekty vyplývají povinnosti z dané právní úpravy zdravotního pojištění.…

Zdravotní pojištění - kdy se neplatí pojistné u dohod?Garance

16.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnání na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce řeší u pojištěnce jeho pojistný vztah, tedy pojištění u zdravotní pojišťovny, za podmínky, že je částkou zúčtovaného příjmu dosaženo v příslušném kalendářním měsíci hodnoty…

OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištěníGarance

15.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Roční zúčtování se ve zdravotním pojištění dotýká lékařů jako osob samostatně výdělečně činných. Právní úprava platná ve zdravotním pojištění stanoví podnikatelské sféře určité povinnosti, kdy jednou z těch nejdůležitějších je podání přehledu OSVČ (dále jen…

Některé domněnky týkající se zdravotního pojištěníGarance

10.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi odbornou i laickou veřejností kolují určité představy či názory, podle nichž při řešení některých situací nevznikne – konkrétně ve zdravotním pojištění – žádný problém. Opak však bývá pravdou, jelikož často i zdánlivě drobné či nepatrné pochybení může časem…

Dohody o provedení práce a ZP v příkladechGarance

9.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se formou příkladů na řešení některých situací u dohod o provedení práce v právních podmínkách platných od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 v situaci, kdy musí být u zaměstnance dodržen minimální vyměřovací základ.…

Ošetřování a otcovská v souvislostech zdravotního pojištěníGarance

8.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle právní úpravy platné do konce roku 2021 nebylo pro nárok na ošetřovné podmínkou žití ve společné domácnosti jen u rodiče a jeho dítěte do 10 let věku. Od 1. ledna 2022 není žití ve společné domácnosti vyžadováno…

Kdy lékaři neplatí v roce 2024 zdravotní pojištění?Garance

7.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako jediná ze skupin plátců ve zdravotním pojištění platí pojistné formou záloh, je-li to povinností OSVČ, a případného doplatku pojistného. Pokud se však u lékaře jedná o samostatnou výdělečnou činnost jako…

Zdravotní pojištění a zálohy OSVČ-lékařeGarance

6.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékaři (osoby samostatně výdělečně činné) jako jediná ze skupin plátců platí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Vždy je třeba dbát na to, aby byly veškeré platby prováděny zdravotní pojišťovně na správný účet a pod správným variabilním…

Automobil v podnikáníGarance

6.1.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Přístupné pro: Právo plus

Právní úprava mezd a platůGarance

6.1.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava mezd a platů je obsažena zejména v ustanovení části šesté zákoníku práce nazvaném „Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního…

Přístupné pro: Právo plus

Cestovní náhradyGarance

5.1.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které zaměstnanci náleží v souvislosti s výkonem práce mimo místo výkonu práce a pravidelné pracoviště (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle…

Přístupné pro: Právo plus

Právní úpravaGarance

5.1.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenské pojištění je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP”). ZNP představuje komplexní úpravu nemocenského pojištění, neboť upravuje otázky účasti na nemocenském pojištění, oblast dávkovou i oblast organizace, provádění a…

Přístupné pro: Právo plus

Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceGarance

5.1.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje úpravu náhrad výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem práce (část sedmá, ust. § 151 až 190 ZP), z nichž nejpodstatnější jsou náhrady cestovních výdajů, které jsou upravené v části sedmé i náhrada výdajů v souvislosti s výkonem…

Přístupné pro: Právo plus

Pojistné na sociální pojištěníGarance

5.1.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojistné na sociální pojištění zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení (kterým se rozumí pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Všichni poplatníci však neplatí vždy všechny tyto…

Přístupné pro: Právo plus
Nahrávám...
Nahrávám...