dnes je 24.4.2024

Praktické informace - Daňový kalendář

duben 2024

2.4.2024

 • fyzické osoby - OSVČ - podání hlášení o zajištěné dani za únor
 • fyzické osoby - OSVČ - nahlášení termínu podání daňového přiznání příslušné zdravotní pojišťovně (vztahuje se jen na OSVČ vedoucí účetnictví v rámci hospodářského roku)
 • fyzické osoby - OSVČ - úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za březen
 • fyzické osoby - OSVČ - úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února
 • fyzické osoby - OSVČ - úhrada částky nemocenského pojištění za březen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ - podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2023 (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání elektronicky nebo prostřednictvím poradce, a ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona)
 • fyzické osoby - OSVČ - podání oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob nad 5 mil. Kč (u fyzických osob, u kterých byl den 2. dubna posledním dnem pro podání daňového přiznání za rok 2023 anebo které povinnost podat daňové přiznání za rok 2023 neměly)
 • fyzické osoby - OSVČ - podání vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně
 • fyzické osoby - OSVČ - úhrada daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně (v případě, kdy vzniká povinnost odvést daň na základě vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně)
 • fyzické osoby - OSVČ - poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2020 na snížení daňové povinnosti (v případě, že přiznání za zdaňovací období 2020 bylo podáno do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období 2020, fyzická osoba nepodléhala povinnému auditu ze zákona, a zároveň ani nenastaly skutečnosti uvedené v § 148 odst. 2 až 4 DŘ)
 • fyzické osoby - OSVČ - úhrada doplatku daňové povinnosti za zdaňovací období 2023 (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání elektronicky nebo prostřednictvím poradce, a ani nemají povinný audit
 • fyzické osoby - OSVČ - podání oznámení o vstupu do režimu vylučování kursových rozdílů podle § 23j ZDP, chce-li poplatník vedoucí účetnictví při zpracování přiznání za kalendářní rok 2024 vyloučit zaúčtované nerealizované kurzové rozdíly z daňového výsledku
 • právnické osoby - podání oznámení o vstupu do režimu vylučování kursových rozdílů podle § 23j ZDP, chce-li poplatník vedoucí účetnictví při zpracování přiznání za kalendářní rok 2024 vyloučit zaúčtované nerealizované kurzové rozdíly z daňového výsledku
 • právnické osoby - úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února
 • právnické osoby - podání hlášení o zajištěné dani za únor
 • právnické osoby - poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2020 na snížení daňové povinnosti (v případě, že přiznání za zdaňovací období 2020 bylo podáno do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období 2020, účetní závěrka nepodléhala povinnému auditu, a zároveň ani nenastaly skutečnosti uvedené v § 148 odst. 2 až 4 DŘ)
 • právnické osoby - podání vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně
 • právnické osoby - podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2023 (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání elektronicky nebo prostřednictvím poradce, pokud nepodléhají povinnému auditu ze zákona a mají zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období)
 • právnické osoby - úhrada daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně (v případě, kdy vzniká povinnost odvést daň na základě vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně)
 • právnické osoby - úhrada doplatku daňové povinnosti za zdaňovací období 2023 (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání elektronicky nebo prostřednictvím poradce, pokud nepodléhají povinnému auditu ze zákona a mají zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období)
 • zaměstnavatelé - podání vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2023 správci daně
 • zaměstnavatelé - provedení ročního zúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců za kalendářní rok 2023
 • zaměstnavatelé - vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh daně ze závislé činnosti zaměstnanci, u něhož výše přeplatku z ročního zúčtování přesahuje 50 Kč (přeplatek se vrací nejpozději při zúčtování, resp. vyplacení březnové mzdy, tedy standardně v průběhu dubna)
OD NÁS PRO VÁS

Zdravotnická dokumentace - průvodce vyhláškou a vzory

Tištěná brožura

Jak projít vyhláškou o zdravotnické dokumentaci bez ztráty kytičky

On-line verze

Corporate Compliance - Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

Tištěná brožura

Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

On-line verze

Informovaný souhlas pacienta - vzory, rady, příklady

Tištěná brožura

Jak získat informovaný a svobodný souhlas pacienta

On-line verze

Medi profi LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.4.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za l. čtvrtletí

Další povinnosti tohoto dne...
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...