Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Vzor - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

15.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1 Vzor – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

JUDr. Michal Zeman

Smlouva

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

uzavřená dle ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi:

panem jméno / firma …………………..

narozeným / IČO: …………………..

DIČ: …………………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………….., oddíl ………………….., vložce …………………..
trvale bytem / se sídlem:  …………………..

email: …………………..

telefonní číslo: …………………..

číslo bankovního účtu: …………………..

na straně jedné

(dále také „pronajímatel”)

a

panem jméno / firma …………………..

narozeným / IČO: …………………..

DIČ: …………………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………….., oddíl ………………….., vložce...

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Vzory smluv | Právo plus
Nějvětší on-line knihovna v ČR
E-mailové noviny každé 2 týdny
 + 420 222 539 333 mediprofi@mediprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • téměř 10 000 dokumentů z oblasti zdravotnictví.
 • více než 1 000 vzorů smluv
 • Každý měsíc desítky nových a aktualizovaných článků reagujících na legislativní změny.
 • Právní předpisy v aktuálním znění s vyznačenými změnami.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
   
   Napište nám
  * Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Úspěšně odesláno
  Do not fill this: